Bezpieczenstwo i higiena pracy w elektroenergetyce

Więcej w XIX wieku rzecz w olbrzymich fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni idealnych warunków sztuki i otrzymujący głodowe pensje każdego dnia walczyli o działanie wykonując ciężką pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł wielkie koleje w porządku traktowania pracownika, a dodatkowo bezpieczeństwa w pomieszczeniu pracy.

Co prawda istnieją firmy, które jeszcze nie zważają na danie odpowiedniego otoczenia, ale na zapewne nie są to spółki biorące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy materiałów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a kontakt z ogniem pożarem. Dlatego też przedsiębiorstwa zagrożone tego gatunku niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do których zaliczamy wentylatory i filtry, które powodują odpylanie razem z regułą atex. W relacji od potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry mogą być traktowane jednorazowo lub dużo razy. Mechanizm działania liczy na tym, aby pod wpływem eksplozji miału w budowy rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego postępowania będzie rozwiązanie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a dodatkowo innym nieprzewidzianym wypadkom. Dodatkowym elementem, w jakie mogą być zaopatrzone instalacje odpylania, jest sposób gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W postaci instalacji atex są także śluzy celkowe służące do samoistnego usuwania zgromadzonego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a i nie ulegają rozerwaniu w związku z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy przezorny właściciel przedsiębiorstwa, w jakim w powietrzu mogą budować się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w ciekawej kondycji sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie działanie będzie oferowało o odpowiedzialności, a dodatkowo przezorności. W efekcie doskonale wiadomo, że o wiele tańsze jest zapobieganie wypadkom niż ponoszenie wydatków połączonych z okazją z ich wynikami.