Controlling logistyczny definicja

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej wielkiej firmie. Controlling bawi się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a też płynnością finansową oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz większa grupa i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można stwierdzić, że z controllingiem mamy do budowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w firmie, - Firma nastawiona jest na wykonywanie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który posiada działać, że firma pracuje efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która powoduje na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej formy. Obraca się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg dokumentów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych daje się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, jak jesteśmy do rezygnowania z rachunkowością zarządczą.