Kolposkopia a wspolzycie

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na analizie powierzchni szyjki macicy, dolnej strony jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, także w ubiegłym wieku kolposkopia była powszechnie niedoceniania i miana jako badanie trudne i trudne, a też nieobiektywne. Współcześnie zawsze można dostrzec diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których stanowienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego postępu w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie stosownych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w obecnym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak już zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop daje nie tylko bierną obserwację, ale także diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy jesteśmy do robienia ze zmianą faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wziąć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna technologia przetwarzana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w tych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu funkcjonalnymi i mocnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może zostać i urządzona w kamery cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu pytania bądź zrobienia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.