Pospiechy i uparciuchy

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_sharp_er-a285p/SHARP ER-A285P - kasa fiskalna Polkas Kraków

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów dopasowuje się różne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest dokładnie woda. Chociaż nie w wszelkim przykładzie można się nią podawać. W pożarach używa się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i przeciwdziałania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z ostatniego, że wolno ją dawać wyłącznie w miejscach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie przykłada to, iż nie ważna spośród niej mieć podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na służeniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę odnosi się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Dodatkowo w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.